Beoordeling

Het werkblad met de gemaakte odpdrachten lever je in. Er wordt vooral gekeken of je alles goed hebt opgezocht en onder woorden hebt gebracht.

[Home] [Inleiding] [Opdracht] [Verwerking] [Infobronnen] [Beoordeling] [Afsluiting] [Leerkrachten]